Miskraam

Een miskraam brengt een abrupt einde aan de plannen en  fantasieën over een kind. Hoe nu verder...

Een miskraam is voor veel zwangeren en hun partners een ingrijpende gebeurtenis: er komt een abrupt einde aan alle plannen en fantasieën over het verwachte kind. Het gebeurt meestal onverwacht, waardoor je geschokt en vol ongeloof achterblijft. Na een miskraam herstelt het lichaam meestal voorspoedig en kan je snel weer zwanger worden. De emotionele verwerking neemt vaak meer tijd in beslag. Wij bieden professionele begeleiding bij een (dreigende) miskraam, en adviseren je graag over de vervolgstappen qua verwerking en eventueel opnieuw zwanger worden.

BEGELEIDING
Wanneer er een miskraam vastgesteld is zullen wij je begeleiden in het verdere verloop. We hebben regelmatig telefonisch contact om te kijken hoe het met jou en je partner gaat. Indien nodig zullen we je verwijzen naar de gynaecoloog of nog een extra echo maken.

Maak gerust een afspraak om nog eens na te praten over de miskraam, bijvoorbeeld na enkele weken of wanneer je er behoefte aan hebt. Misschien wil je nog eens praten over de oorzaak van de miskraam, je lichamelijk herstel, het op gang komen van de menstruatie of de verwerking van het verlies. Heb je vragen, gevoelens of angsten bij de gedachte aan een volgende zwangerschap? Als je nog geen nieuwe zwangerschap wenst, kun je informeren naar een goede anticonceptiemethode.