AAA-screening

Een aneurysma aorta abdominalis (AAA) is een verwijding van de aorta (de buikslagader). Wanneer een aorta aneurysma scheurt, kan dit een levensbedreigende situatie worden. Een aorta aneurysma geeft doorgaans, voordat deze scheurt, geen symptomen. Aan het scheuren van een aorta aneurysma sterven jaarlijks minstens 1000 mensen, voornamelijk senioren.

Met een eenvoudige echometing kan een aorta aneurysma tijdig worden ontdekt en kunnen maatregelen worden genomen om scheuren te voorkomen. De levensverwachting van iemand met een aorta aneurysma kan zo met vele jaren worden verlengd.

Elle! Vrouw & Geboortezorg heeft zich als quickscan centrum aangesloten bij de Aortastichting en zodoende is het bij ons mogelijk een echoscopische aortascreening te laten verrichten.


ECHOSCOPIE

Een buikecho is eenvoudige en relatief goedkope manier om vast te stellen of er al dan niet sprake is van een aneurysma van de aorta in de buik. Dit onderzoek duurt meestal minder dan 10 minuten.

Indien tijdens een aortascreening sprake blijkt te zijn van een aorta-aneurysma, dan verwijzen wij je direct naar je huisarts. Sporadisch komt het voor dat een meting niet te verrichten is. Ook dan verwijzen we je naar de huisarts voor verder beleid.

Op indicatieve meetbevindingen van de aortascreening kan geen volledige garantie worden gegeven. Aan de afgegeven meetwaarden kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

RISICOGROEPEN
De kans op een aorta aneurysma neemt toe bij het ouder worden. De aandoening wordt het meest gezien bij mannen ouder dan 65 jaar. Mensen die roken, een hoge bloeddruk hebben of bij mensen waarbij een aneurysma in de familie voorkomt lopen ook een verhoogd risico.

Ook mannen zijn dus van harte welkom om een meting te laten verrichten!


Direct aanmelden?